Xuất bản ấn phẩm từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2

Một ấn phẩm sẽ được xuất bản để công bố các sáng tác có chất lượng từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2 sau kết thúc Trại viết...

"Đồng đội gặp nhau" - Thơ: Trần thị Khuyên

ĐỒNG ĐỘI GẶP NHAU Mấy đứa chúng mình trở về được gặp nhau Thương đồng đội nằm sâu trong lòng đất Khi ngã xuống súng vẫn còn ôm chặt Đạn gă...

Vợ trẻ sợ ma đêm động phòng

Vợ trẻ sợ ma đêm động phòng Sau đám cưới, cô dâu chú rể động phòng, chú rể vì uống khá nhiều rượu nên vội lăn ra ngủ. Cô...

Trạm Giao liên 257, Binh trạm 44.

Trạm giao liên 257 Trường Sơn QĐND - Trạm giao liên 257 Trường Sơn là một trạm lớn thuộc Tiểu đoàn 17 giao liên-Binh trạm 44 Trường Sơn nằm phía bắc tuyến vận t...